Logopeda dla dzieci Poznań | Integracja sensoryczna

W jakim wieku dziecko powinno mówić ?

Dzieci rozwijają umiejętności mówienia w różnym tempie, dlatego nie ma jednego określonego wieku, w którym wszystkie dzieci powinny zacząć mówić. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne wytyczne dotyczące rozwoju mowy u dzieci. Oto orientacyjne etapy rozwoju mowy:

 1. 0-6 miesięcy:
  • Dziecko w tym wieku komunikuje się głównie za pomocą płaczu, dźwięków i mimiki.
  • Może reagować na dźwięki otoczenia i zwracać uwagę na głosy.
 2. 6-12 miesięcy:
  • Rozpoczyna się okres „brzdąkania” – dziecko zaczyna wydawać dźwięki, które przypominają słowa.
  • Powinno rozumieć proste polecenia, takie jak „pokaż dłoń”.
  • Może powtarzać proste sylaby, takie jak „ma-ma” lub „da-da”.
 3. 12-18 miesięcy:
  • Rozwijają się pierwsze słowa. Dziecko może zaczynać mówić proste wyrazy, takie jak „mama”, „tata”, „pies”.
  • Rozumie coraz więcej słów i zdań.
 4. 18-24 miesiące:
  • Zwiększa się słownictwo dziecka. Może znać kilkadziesiąt słów.
  • Rozpoczyna się kombinowanie słów w prostsze zdania, choć mogą być one niekompletne.
 5. 2-3 lata:
  • Dziecko zaczyna konstruować coraz bardziej złożone zdania.
  • Słownictwo wzbogaca się, dziecko zna już setki słów.
 6. 3-4 lata:
  • Rozwijają się zdolności komunikacyjne. Dziecko może już wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób bardziej skomplikowany.
  • Rozwija się umiejętność opowiadania prostych historii.
 7. 4-5 lat:
  • Mowa staje się coraz bardziej zrozumiała i skomplikowana.
  • Dziecko potrafi opowiadać o zdarzeniach, wyrażać swoje opinie i zadawać pytania.

Jest ważne podkreślić, że powyższe etapy to tylko ogólne wytyczne i mogą istnieć duże indywidualne różnice w tempie rozwoju mowy u dzieci. Warto obserwować postępy swojego dziecka i w razie jakichkolwiek obaw lub pytań skonsultować się z pediatrą lub specjalistą ds. rozwoju dziecka.