Logopeda dla dzieci Poznań | Integracja sensoryczna

Terapia logopedyczna niemowląt

Logopeda dla niemowląt Poznań – integracja sensoryczna
Zapraszamy do naszego gabinetu wszystkie dzieci i ich rodziców.

Logopeda - dla małych i dużych

Logopeda jest profesjonalistą z wymaganym przeszkoleniem do prowadzenia terapii dzieciom lub dorosłym, którzy mają problemy z mową, językiem i umiejętnościami komunikacyjnymi.

Zakres usług logopedycznych

Logopeda może zdiagnozować i leczyć wiele różnych schorzeń, takich jak:
Afazja po udarze, apraksja spowodowana uszkodzeniem mózgu, zaburzenia komunikacji, takie jak zaburzenia ze spektrum autyzmu lub zaburzenia rozwoju języka oraz choroba Parkinsona.

Terapia logopedyczna niemowląt

Logopeda, który jest profesjonalistą specjalizującym się w pomaganiu pacjentom w poprawie ich umiejętności komunikacyjnych, często wykorzystuje terapię sensoryczną i diagnostykę logopedyczną do pracy z klientami, którzy mają problemy z mową lub językiem.

Wita was Logopeda Poznań

Logopeda diagnozuje różne rodzaje zaburzeń.

W ramach leczenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu można stosować zarówno terapie sensoryczne, jak i komunikacyjne. Te dzieci często mają braki w ekspresyjnych lub receptywnych umiejętnościach językowych. Terapeuta zastosuje te terapie, aby pomóc im poprawić te deficyty.

Aktualności
Poznaj nas z innej prespektywy

To tutaj publikujemy ciekawe wpisy które opisują nasze działania w gabinecie logopedycznym jak i działalność poza nim. 

Terapia jąkania

Terapia jąkania to wykorzystanie metod terapeutycznych w celu zmniejszenia częstotliwości, nasilenia i zakłopotania jąkania. Celem jest umożliwienie płynniejszej mowy poprzez zmniejszenie lęku i negatywnych emocji.

Czytaj dalej...

Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy powodują trudności w mówieniu. Może to być spowodowane urazem, zaburzeniem rozwojowym lub innym schorzeniem. Odpowiednia terapia logopedyczna może poprawić mowę dzieci z trudnościami

Czytaj dalej...

Pomoce logopedyczne

Logopedzi używają wielu narzędzi ułatwiających komunikację osobom z chorobami fizycznymi i psychicznymi, a nie tylko jednego. Istnieje coraz szersza gama narzędzi logopedycznych, które pomagają pacjentom

Czytaj dalej...