Logopeda dla dzieci Poznań | Integracja sensoryczna

Logopeda w przedszkolu

Logopeda to przeszkolony profesjonalista, który jest odpowiedzialny za asystowanie osobom z trudnościami w mowie. Pomagają rozwijać umiejętności mowy i językowe dziecka, a także umiejętność efektywnego komunikowania się.

Dwa rodzaje terapii, które są najczęściej stosowane, to terapia słuchowa, która polega na słuchaniu nagranych dźwięków, które odzwierciedlają wzorce mowy dziecka oraz terapia dotykowa, która polega na wykorzystaniu dotyku do pracy nad zdolnościami sensoryczno-motorycznymi.